En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Oppdatert smittevernveileder

Oppdatert smittevernveileder

23.02.2021
Oppdatert smittevernveileder

Regjeringen presenterte fredag nye regler for offentlige arrangementer. I tillegg til å skrote regelen om fastmonterte seter og kirkebenker som et unntak, åpnet regjeringen for arrangement opp til 100 personer uavhengig av stoltype. Begrepet "fastmonterte seter" er nå byttet ut med "faste, tilviste sitteplasser".

I de reviderte retningslinjene som trer i kraft fra tirsdag 23.02.2021 heter det blant annet:

•    Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
•    Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
•    Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
•    Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.

Metodistkirkens smittevernveileder er oppdatert i henhold til de nye retningslinjene.

 

Lignende artikler
Takk for innsatsen!
2021-10-05
Bistands- og misjonsorganisasjoner i metodistkirkene i Europa var før helgen samlet i Oslo. Der vedtok de en viktig uttalelse. Les mer
Tilsynsprestene Ingull Grefslie og Knut Refsdal i Metodistkirken slutter seg til kirkeledere og humanitære ledere verden rundt som krever en rettferdig fordeling av vaksiner i verden. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone