En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Generalkonferansen utsatt igjen.

Generalkonferansen utsatt igjen.

25.02.2021
Pandemien tvinger oss til å utsette generalkonferansen til 2022.
Generalkonferansen utsatt igjen.

Det er "Commission on the General Conference" som har vedtatt utsettelsen av generalkonferansen til 29. august til 6. september 2022 i Minneapolis i USA. Dette rådet, der hovedstyreleder Audun Westad er med, har ansvaret for å planlegge og gjennomføre generalkonferansen slik at alle delegatene fra hele verden kan delta. Det var åpenbart at dette ikke vil være mulig i høst på grunn av pandemien. Det er en mulighet for at USA og deler av Europa vil være vaksinert innen da, men det ser dessverre ut til at det vil ta lenger tid for Afrika og deler av Asia.

Audun Westad forteller til Brobyggeren at dette har vært en vanskelig prosess der mange hensyn måtte veies mot hverandre:

- Det ble etterhvert tydelig for alle at en fysisk Generalkonferanse i USA i 2021 ble en umulighet. Men det er ikke bare bare å utsette heller - før den kommer med dato så må en også ha et sted å avholde den utsatte konferansen. Dette er nyheter som nok sender sjokkbølger i deler av kirken, selv om det har vært et mulig utfall lenge, sier Westad.

Et stort formelt problem er at kirkeordningen ikke har noen åpning for slike utsettelser. Det gir meget store problemer for rådene og budsjettene for kirkens sentrale organisasjoner. Det er derfor innkalt til en spesialsesjon av generalkonferansen 8. mai 2021. Den blir digital og skal vedta at en kan stemme med papir/brev. Slik skal alle delegatene få mulighet til å delta i avstemningen. Det vil bli 12 spørsmål som blir forelagt delegatene for at kirken skal kunne fungere til den utsatte generalkonferansen.

- Et kvadrenium, som er perioden mellom Generalkonferanser, er vanligvis 4 år og vi ser nå en forlengelse av dette kvadreniet til 6 år. Det gir oss en mulighet til å flytte generalkonferansen fra årene med presidentvalg i USA. Og det tror jeg vil være bra for tonen på Generalkonferansen, forteller Westad.

Alle spørsmål som det er stor uenighet om, som spørsmålene om kirkens holdning til menneskelig seksualitet blir utsatt til vi kan møtes i person igjen.

Biskopsrådet ber om at alle de jurisdiksjonale konferansene i USA skal samles digitalt i juli i år for å fastslå antallet biskoper som skal velges etter generalkonferansen 2022. Etter at vedtakene fra spesialsesjonen blir kjent 14. juli, kan en også avholde sentralkonferansene, eventuelt digitalt. For vår sentralkonferanse er det sentralkonferansens råd som vurderer om en skal ha en slik ekstraordinær sentralkonferanse til høsten. Vi kan forvente en melding fra sentralkonferansens råd etter deres møte 5. og 6. mars 2021. Det skal avholdes ordinære juridiksjonale og sentralkonferanser med biskopsvalg etter generalkonferansen i 2022.

- Det skal bli interessant å se hvordan de ulike grupperingene responderer. Noen, som Wesleyan Covenant Association, har trykket hardt på for å få gjennomført generalkonferanse for å stemme gjennom The Protocol, som igjen ville gitt dem $25 mill til å danne sitt nye kirkesamfunn. Det er nok mange der som er skuffet nå. Det samme ser vi på liberal side; Spørsmålet der er hvor lenge de kan leve i et kirkesamfunn hvor Traditional Plan er gjeldende kirkelov, avslutter Westad.

 

Lignende artikler
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer
Nye datoer er satt for general- og sentralkonferansene, og det utsetter innføringen av vedtak fra siste generalkonferanse. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone