En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nye utnevnelser

Nye utnevnelser

03.03.2021
Nye utnevnelser

Vi har mottatt følgende melding fra kirkens ledelse (kabinettet):

Melding om ansatte i Kjølberg fra 01.08.21:

•          Anne C. Lundblad: Kontormedarbeider i 40% stilling, med ansvar som daglig leder.
•          Svein Veland: Prest i 40% stilling.
•          Celine Johannessen: Barne- og ungdomsarbeider i 20% stilling.
•          André Kristoffersen: Musikalsk ansvarlig i 30% stilling.

Med vennlig hilsen

Knut Refsdal

Tilsynsprest Østre distrikt

Lignende artikler

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone