En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ny utnevnelse

Ny utnevnelse

08.03.2021
Ny utnevnelse

Vi har mottatt følgende melding fra kirkens ledelse (kabinettet):

Pastor Øyvind Helliesen vil bli utnevnt til Sykehusprest ved Sykehuset Østfold fra 01.06.21. Han fortsetter som rådgiver tilknyttet hovedkontoret, der han vesentlig skal ha ansvaret som årskonferansens sekretær.

 

Moss, 08.03.2021

Med vennlig hilsen

Knut Refsdal, Tilsynsprest

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone