En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nye datoer for sentralkonferansen

Nye datoer for sentralkonferansen

12.03.2021
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet.
Nye datoer for sentralkonferansenBilde fra sentralkonferansen i Fredrikstad i 2016.

 

«Central Conference Council of the Northern Europe and Eurasia Central Conference» møttes digitalt 5. og 6. mars 2021. Rådet diskuterte konsekvensene av utsettelsen av generalkonferansen til 29. august - 6. september 2022 og av den innkalte spesialsesjonen til generalkonferansen 8. mai 2021.

Spesialsesjonen av generalkonferansen vil ha 12 lovforslag å håndtere, alle er i utgangspunktet ment å hjelpe kirken til å fungere frem til den ordinære generalkonferansen kan møtes. Ingen av strukturforslagene vil være på dagsorden for spesialsesjonen til generalkonferansen, som vil være digital. Det vil kreve to tredjedels flertall for å endre dagsorden som er fastsatt av biskoprådet i innkallingen til spesialsesjonen.

Den digitale konferansen er ment å vedta lovendringer for å suspendere reglene og tillate skriftlig avstemming. Etter nettmøtet vil delegatene da ha en lengre periode for å avgi skriftlig stemmer om de 12 lovforslagene. Stemmesedlene vil bli sendt inn via post, og resultatene blir kunngjort 13. juli.

Sentralkonferansens råd diskuterte muligheten for å innkalle til en spesialsesjon av sentralkonferansen og for å ha bispevalg ved en slik sesjon. Rådet vedtok enstemmig at selv om spesialsesjonen av generalkonferansen kan gi en åpning for dette, vil ingen ekstraordinær sentralkonferanse bli innkalt i Sentralkonferansen for Nord-Europa og Eurasia.
Videre vedtok rådet, også enstemmig, å utvide valgperiodene for de to biskopene i Nord-Europa og Eurasia, til valg kan holdes på neste ordinære sentralkonferanse etter den utsatte generalkonferansen i 2020, og til en ny biskop kan starte sin tjeneste.

Rådet fastsatte nye datoer for sentralkonferansen til 15. - 19. mars 2023 i Tallinn, Estland. Nominasjoner til bispevalg begynner på årskonferansene i 2022.

Det ble satt av lang tid til å diskutere fremtiden til United Methodist Church i Europa. Som en del av denne samtalen møtte rådet biskop Rückert fra Tyskland og biskop Streiff fra Sentral- og Sør-Europa for å høre fra deres sentralkonferanser og informere om forslag fremmet av de fire europeiske biskopene. Mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig for årskonferansene i april, etter at lignende samtaler har funnet sted i alle de tre sentralkonferanserådene og eksekutivkomiteene.

Rådet har også mottatt en skriftlig forespørsel fra den provisoriske årskonferansen i Moldova om å få trekke seg fra det eurasiske biskopsområdet på grunn av den politiske situasjonen mellom Ukraina og Russland. Årskonferansen har imidlertid ikke bestemt seg for om de ønsker å bli overført til Nord-Europa, eller om de ønsker å bli overført til en annen sentralkonferanse.


Ole Birch
Sekretær for Nord-Europa og Eurasia Central Conference Council

Biskop Christian Alsted
Leder for Nord-Europa og Eurasia Central Conference Council

 

Oversatt av Karl Anders Ellingsen.

Originaltekst.

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Pandemien tvinger oss til å utsette generalkonferansen til 2022. Les mer
Nye datoer er satt for general- og sentralkonferansene, og det utsetter innføringen av vedtak fra siste generalkonferanse. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone