En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Veien videre

Veien videre

18.03.2021
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester.
Veien videreTilsynsprest Ingull Grefslie, biskop Christian Alsted og tilsynsprest Knut Refsdal.

I løpet av de siste ukene har vi fått orienteringer om at neste generalkonferanse og neste sentralkonferanse er utsatt, henholdsvis til august/september 2022 og mars 2023.

Dette er høyst forståelig i dagens situasjon og noe annet var ikke å forvente. Samtidig skaper dette en situasjon der vi enda en tid må leve med usikkerhet om veien videre for kirken og vi forstår den frustrasjonen mange kjenner på nå.

Koronasituasjonen har gitt oss en slags «pause» fra samtalene om hvordan kirken skal forholde seg til vigsel for og ordinasjon av LHBT+-personer. På noen måter tror vi dette har vært godt, selv om ikke alle vil være enige med oss i denne analysen. Vi mener imidlertid at vi i denne perioden har kjent at relasjonene innad i kirken har blitt forsterket og at opplevelsen av å være en konneksjonal kirke har blitt styrket. Derfor er det mange som kjenner - kanskje sterkere enn før - at det er mye som står på spill dersom kirken blir splittet og at vi er villige til å strekke oss enda lenger for å bevare kirkens enhet. Vi har en felles historie som går langt tilbake i Norge. Gjennom disse årene har vi alltid hatt kirkelige og teologiske spørsmål vi har vært uenige om. Vi tror derfor at det som er skapt gjennom koronatiden kan hjelpe oss i denne situasjonen.

Årskonferansen i 2019 gjorde følgende vedtak: «Vi erkjenner at det er mange i Norge som har et annet standpunkt enn det generalkonferansen vedtok og at det derfor går mot en kirke i Norge som inkluderer begge syn. Samtidig er det et klart mindretall som ønsker å holde fast ved kirkens tradisjonelle syn».

Selv om fullføringen av denne prosessen vil ta lengre tid enn det vi ønsker, er det ikke noen tvil om at kirken, også internasjonalt, beveger seg i retning av full inkludering. Metodistkirken i Norge kommer derfor til å bli en kirke som inkluderer fulle rettigheter for LHBT+-personer. Dit er vi på vei. Det er det ikke minst viktig å formidle til LHBT+-personene selv, enten de er i eller utenfor kirken.

På bakgrunn årskonferansens vedtak i 2019 har det vært naturlig for flere av våre menigheter å fatte vedtak om å stå på listen over «Trygge menigheter» som Skeivt kristent nettverk (et nettverk av lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og støttespillere, som har bakgrunn fra eller tilhørighet til ulike kirkesamfunn og bevegelser) har tatt initiativ til. Det er i overensstemmelse med kirkens posisjon, som anerkjenner LHBT+-personers plass og deltakelse i kirken.

Samtidig er vi opptatt av at Metodistkirken forblir en romslig og åpen kirke der så mange som mulig kan leve sammen i gjensidig respekt, på tvers av ulikheter og divergerende syn, og der ingen tvinges til å handle mot sin egen overbevisning. Vi er derfor takknemlige for uttalelsen fra tre av de europeiske biskopene som understreker sine intensjoner om at Metodistkirken skal forbli en kirke der det også skal være rom for de med et tradisjonelt syn, selv om deres standpunkt ikke vil bli styrende for kirken. Hvordan vi skal tilrettelegge for dette, vil derfor også ha fokus framover.

Uansett syn på denne «saken» håper vi ingen menigheter «pauser» fra det å være kirke. Vi er til for å være kirke her og nå. Kirke er en måte å være til stede i verden på som er preget av kjærlighet og tillit til Gud, og Guds oppdrag til oss er uforandret: Å fortelle det samme budskapet som før til mennesker som dypest sett er de samme som tidligere generasjoner, mennesker som trenger Gud, som bærer i seg en lengsel etter fellesskap med Gud og med medmennesker og som ønsker å bruke livet sitt på å gjøre verden til et bedre sted for flest mulig mennesker.

København/Mysen/Moss, 18.03.21
Christian Alsted, biskop
Ingull Grefslie & Knut Refsdal, tilsynsprester

 

Lignende artikler
31. oktober-12. november samles verdens ledere til et nytt Klimatoppmøte i Glasgow i Skottland. I likhet med andre kirker i Norge og resten av verden, oppfordrer vi menigheter i Metodistkirken til å markere dette i gudstjenesten 31. oktober. Les mer
Biskop Alsted skrev en artikkel til siste utgave av Brobyggeren, der kun deler av teksten kom på trykk. Les hele artikkelen om kirkens muligheter og utfordringer her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone