En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Oppdatert smittevernveileder

Oppdatert smittevernveileder

25.03.2021
Endringer får konsekvenser for menighetenes virksomhet, informerer HR-rådgiver Vidar S. Bjerkseth.
Oppdatert smittevernveileder

Regjeringen har med virking fra og med 25. mars innført endringer i både i Covid-19-forskriften og de generelle anbefalingene for å bekjempe smittespredningen. I forskriftene heter det skal og betyr at bestemmelsene ikke kan fravikes. I anbefalinger heter det gjerne bør og vurderinger vedrørende anbefalinger er derfor underlagt et visst skjønn.

Flere av endringene får konsekvenser også for menighetenes planlagte samlinger i påsken. Merk at det i enkelte kommuner er bestemt lokale tiltaksnivå som er strengere enn de nasjonale.

Smittevernveilederen for Metodistkirken i Norge er oppdatert i forhold til endringene.

De viktigste endringene er følgende:

  • Den generelle regelen om at det på arrangementer skal holdes minimum en meters avstand til alle utenom egen husstand endres fra én til to. Heretter er det altså tometeren som gjelder ved alle arrangementer.
  • Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 12. april. Eksempler på arrangementer som kan være vanskelige å utsette kan være planlagte dåpshandlinger og vigsler. Digitale gudstjenester kan gjennomføres som tidligere.
  • Dersom man velger å gjennomføre arrangementer som gudstjenester og andre religiøse markeringer i påsken, gjelder forskrifter og anbefalinger for arrangement.
  • Man kan ifølge den nye Covid-19-forskriften være maksimum tjue deltakere på arrangement innendørs og 50 personer til stede utendørs. Det er en forutsetning at det benyttes faste tilviste plasser og avstandsreglene overholdes.

Medvirkende og nødvendig personell for gjennomføring av arrangementet medregnes ikke. Disse skal holdes adskilt fra forsamlingen for øvrig.

I tillegg opprettholdes nedenstående anbefaling:

  • Det bør fortsatt ikke legges til rette for arrangementer som sikter inn mot et publikum utenfor arrangørens egen kommune og enkeltpersoner bør fremdeles ikke delta på arrangementer utenfor egen kommune.

Det er ingen endring i forskriftens bestemmelser om begravelser og bisettelser. Her det fortsatt et maksimumsantall på 50 tilstedeværende som gjelder, med mindre kommunale eller regionale forskrifter har begrenset dette antallet. Det er en forutsetning at det benyttes faste tilviste plasser og avstandsregelen ved arrangementer overholdes.

 

Lignende artikler
Det er lagt ut en oppdatert smittevernveileder for menighetene. Les mer
Biskop Alsted skrev en artikkel til siste utgave av Brobyggeren, der kun deler av teksten kom på trykk. Les hele artikkelen om kirkens muligheter og utfordringer her. Les mer
Takk for innsatsen!
2021-10-05

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone