En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nå kan du melde deg på årskonferansen

Nå kan du melde deg på årskonferansen

29.03.2021
Nå kan du melde deg på årskonferansen

 

Kjære konferansedeltakere,

Det er en glede å kunne invitere til Metodistkirkens Årskonferanse 18.-20. juni 2021, og til Centralkirken i Bergen.

Vi inviterer til konferanse med temaet: «Sammen i nåde».
Nåde var det vi som barn til slutt bad om, da vi lå underst i slosskampen og ikke kom noen vei. Det var erkjennelsen av vår tilkortkommenhet og bønnen til den sterkeste om å få det vi ikke kunne kreve. Vi tror at Gud i Kristus Jesus – Han som er «full av nåde og sannhet» og som har frelst oss av nåde – fortsatt vil øse ut av Sin nåde. For Hans nåde er ikke begrenset. Den er mer enn å tilgi. Og mer enn å hjelpe, når alt har gått galt for oss. «Guds mangfoldige nåde» som St.Peter kaller den, er nåden som både deler ut gaver og gir oss kraft til å være hverdagsvitner og kraft til å tjene hverandre i kjærlighet.
La oss be om at vi som ved troen allerede har fått «adgang til den nåden vi står i» måtte erfare at Den Hellige Ånd igjen virker med sin mangfoldige nåde iblant oss. Så vi sammen i nåde kan ledes av Gud og bære frukt som varer – til ære for Ham.

Metodistkirkens Årskonferanse 2021 holdes på Scandic Bergen City. Dette med forbehold om at reglene sier at vi kan møtes, Konferansen åpnes på hotellet fredag 18. juni kl. 11.00.  Samlingen lørdag kveld og gudstjenestene vil skje i Centralkirken ved Fløibanen. Vi viser ellers til programmet nedenfor.

Vi vil prøver å streame konferansen slik at de som ikke er i Bergen denne helgen, kan få med seg det som skjer.


Velkommen!!


Påmelding

Konferansebilletten koster kr 4.100- og inkluderer overnatting i dobbeltrom. Om du vil ha enkeltrom alle dager må du betale et tillegg på kr 1.100,-

Påmelding skjer ved utfylling av eget skjema på Metodistkirkens hjemmesider. Meld deg på snarest mulig og senest fredag 14. mai 2021.
Dersom påmelding ikke er sendt innen denne dato, må en selv ordne overnatting.

Konferansebilletten betales innen 14. mai. Påmeldingen er ikke gyldig før konferansebilletten med eventuelle tillegg er betalt.

Det er viktig at alle bestiller reiser så fort som mulig. Rimeligste reise blir dekket av reisekassen.

Ved spørsmål kan du kontakte leder i arrangementskomiteen Karen Kristine Rasmussen (tlf. 971 46 043)


Program for årskonferansen 2021

Fredag
09:00    Registrering åpner    Hotel
10:15    Bønn for konferansen    Hotel
11:00    Åpning av konferansen    Hotel
11:30    Forhandlinger    Hotel
13:00    Lunsj    Hotel
14:00    Forhandlinger    Hotel
18:30    Middag    Hotel
20:00    Pastoral og leg sesjon    Hotel
22:00    Ord for kvelden    Hotel

Lørdag
07:45    Morgenbønn    Hotel
08:30    Ord for dagen    Hotel
09:00    Forhandlinger    Hotel
12:00    Kallsgudstjeneste    Centralkirken
14:00    Lunsj    Hotel
15:00    Forhandlinger    Hotel
18:00    Forhandlinger avsluttes?    Hotel
19:30    Kirke på nye måter m/middag
             «Musikk for alle»    Centralkirken

Søndag
09:30    Morgenbønn     Centralkirken
11:00    Ordinasjonsgudstjeneste    Centralkirken
13:00    Stor kirkekaffe    Centralkirken
14:00    Middag for de ordinerte med gjester    Hotel

 

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone