En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Porsgrunn søker ungdomsarbeider

Porsgrunn søker ungdomsarbeider

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
20.06.2013
Porsgrunn søker ungdomsarbeiderHele menigheten ønsker seg en ungdomsarbeider. Er det deg? Foto: Leif Refsdal

 

Porsgrunn søker etter ungdomsarbeider


Menighetsrådet i Porsgrunn har vedtatt å ansette ungdomsarbeider i en prosjektstilling fra 01.09.2013. Den som ansettes skal primært jobbe inn mot aldersgruppen 13-20 år og blant annet delta og være leder på fredagssamlingene. I tillegg ønsker menigheten en person som kan utvikle sang- og musikkmiljøet blant de unge. Stillingsstørrelsen er 20 % og søknadsfristen er 8. juli 2013.


Selv om endelig innhold i stillingen vil måtte utarbeides i samarbeid med den som ansettes, har menighetsrådet bestemt at følgende skal være ungdomsarbeiderens arbeidsoppgaver:


•    Hovedfokus på deltakerne på fredagssamlingene for ungdom (Målgruppe 13-20 år med samling ca hver 2. fredag)
•    Delta og medvirke på kirkens ulike møteplasser for ungdom (inkl. gudstjenester)
•    Være med og utvikle sang- og musikkmiljøet blant de unge
•    Ansvarlig for programinnhold på fredagssamlingene i samarbeid med de valgte lederne
•    Miljøarbeider med vekt på fellesskap, aktiviteter, samtale og undervisning i den kristne tro, og gjennom kontakt på sosiale medier
•    Delta i utviklingen av unge som ledere
•    Kontakt med de andre menigheter i Porsgrunn (samarbeid innen Porsgrunn kristne råd) vedrørende felles ungdomssamlinger/-tiltak


Menigheten søker etter en person som kan kommunisere godt med barn og unge, og hjelpe dem til en tydelig og bevisst tro. Personen må videre kunne initiere og gjenomføre aktiviteter for den aktuelle aldersgruppen i samarbeid med de som er valgt som voksenledere.
Porsgrunn menighet har et ungdomsarbeid i utvikling og vekst, og trenger en entusiastisk person som kan hjelpe oss å videreutvikle dette.
Stillingsstørrelsen er 20 %, og oppstart vil være ca 1. september. Dette er en prosjektstilling med foreløpig varighet til 30. juni 2014, men dette kan bli forlenget.


Den som ansettes må ikke være medlem av Metodistkirken, men må forplikte seg på Metodistkirkens tros- og verdigrunnlag.

Ungdomsarbeideren vil være ansvarlig overfor prest og leder av barne- og ungdomsrådet. Stillingen har en prøvetid på 3 måneder. Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.


For mer informasjon kan pastor Vidar Sten Bjerkseth kontaktes på telefon 413 38 999 eller porsgrunn@metodistkirken.no .
Søknad med CV sendes til porsgrunn@metodistkirken.no eller Metodistkirken i Porsgrunn, Boks 107, 3901 Porsgrunn.

Søknadsfristen er 08.07.2013

 

Lignende artikler
Internutlysning på deltidstilling på hovedkontoret. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone