En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Internasjonal metodistgudstjeneste på Hønefoss

Internasjonal metodistgudstjeneste på Hønefoss

Skrevet av: Vigdis-Merete Rønning
26.06.2013
Søndag 14. juli kl. 11.00 er det gudstjeneste og avslutning på et seminar for metodistlekfolk fra hele Europa og Eurasia. Bli med på en unik opplevelse!
Internasjonal metodistgudstjeneste på HønefossHønefoss sentrum ligger klart for konferanse for lekfolk i Metodistkirken i hele Eurasia.

 

Lørdag 13. til og med fredag 19. juli samles over 40 legfolk fra metodistkirken i hele Europa og Eurasia til konferanse på Ringerike folkehøgskole med temaet: "Blessings and challenges of Diversity’.

I den forbindelse ønsker vi å invitere til:
 
Gudstjeneste i metodistkirken i Hønefoss, søndag 14. juli kl 1100 og påfølgende grilling og fellesskap på Ringerike folkehøgskole.
 
Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Knut Refsdal taler.
Anne- Margrethe Wilter spiller
Helene Granum synger
 
Kirkekaffe og fellesskap

Etter gudstjenesten samles vi på Ringerike folkehøgskole til grilling, fellesskap og framføring av nasjonale sanger og danser.
Ringerike folkedansgruppe viser blant annet norsk folkedans.
 
NB! Vil du være med til Ringerike folkehøgskole og grilling etter gudstjenesten, må du melde deg på til Vigdis-Merete Rønning innen 30.juni.
Grillmat med mer koster kr 100,- per person.
 
Det trengs ingen påmelding om du bare kommer på gudstjenesten.
 
Hvorfor ikke gjøre dagen til en spesiell dag i ferien?

Opplys om samlingen til menigheten og venner.

Kombiner gjerne dagen med besøk til glassverket på Jevnaker, Kistefossmuseet, Bønsnes kirke, Krokskogen mm.

Velkommen til fellesskap på tvers av landegrensene.
 
Vær med å gled deg sammen med trossøsken fra mange forskjellige land.


 
Vi minner også om lovsangsseminaret i Kragerø, 20.-22. september.

 


 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone