En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vil du lære mer om metodismens teologi og historie?

Vil du lære mer om metodismens teologi og historie?

29.07.2021
Velkommen til kurs!
Vil du lære mer om metodismens teologi og historie?

Kurset går over ett år og gir 10 studiepoeng dersom du velger å ta eksamen. Kurset vil handle om metodismens historie i Norge – fra begynnelsen midt på 1800-tallet da metodismen ikke ble ønsket velkommen i samfunnet til i dag hvor den er en brobyggerkirke med gode økumeniske relasjoner. Vi skal jobbe mye med metodismens teologi, ulike retninger den tar i dag, om Gud, mennesket, Bibelen, om sosialt ansvar og hvordan Gud og mennesker konstant er i en dynamisk relasjon med hverandre. Vi skal lytte til undervisning, delta i samtaler og utforske sammen tematikken vi jobber med.

Undervisningen vil være hybrid, altså foregå både fysisk og digitalt. I høst vil den første samlingen være fysisk på MF i Oslo fredag 24.-lørdag 25. september. Tre samlinger til vil foregå digitalt på ettermiddagstid på ukedager (11.okt, 10.nov, 29. nov). Hvor mye digital og fysisk undervisning vi har til våren vil vi bli enige om i deltakergruppa. Hilde Marie Movafagh er ansvarlig for kurset. Lars-Erik Nordby og Kari Hay er med som lærere i tillegg til gjesteforelesere på enkelte temaer.

Kurset er en del av lokalpredikantutdannelsen som til sammen er på 30 studiepoeng. De andre kursene vil komme etter dette, så om du ønsker kan du fortsette og ta et kurs i Bibelen og i praktisk teologi. Med de tre kursene i boks kan du bli godkjent som lokalpredikant i menigheten din.

Det er Metodistkirkens teologiske seminar som holder kurset i samarbeid med MF hvor du kan ta eksamen. Det er ingen avsluttende prøve, men eksamen er tre mindre hjemmeoppgaver som skrives i løpet kurset, og du får veiledning underveis.

Kursdeltakere som tar eksamen betaler vanlig semesteravgift til MF i vårsemesteret. Kursdeltakere som velger å ikke ta eksamen betaler kr 1000,- for hele kurset. Dette inkluderer undervisning, tilrettelegging og måltider på kursdagene. Faktura kommer etter jul.

Påmelding sendes til seminaret@metodistkirken.no innen 15. september. Eventuelle spørsmål kan sendes samme sted.

Vi lover spennende undervisning, gode diskusjoner og et godt kursmiljø. Hjertelig velkommen!

 

Bilde

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone