En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Stans den nasjonalistiske vaksinefordelingen!

- Stans den nasjonalistiske vaksinefordelingen!

20.08.2021
Tilsynsprestene Ingull Grefslie og Knut Refsdal i Metodistkirken slutter seg til kirkeledere og humanitære ledere verden rundt som krever en rettferdig fordeling av vaksiner i verden.
- Stans den nasjonalistiske vaksinefordelingen!

Knut Refsdal og Ingull Grefslie sier at koronakrisen har virkelig gitt oss en påminnelse om at vi alle er i samme båt. Det går ikke an å vinne kampen mot korona hver for oss. Så lenge viruset er i verden, er ingen trygge. Virus kan mutere og komme tilbake enda farligere, som det gjorde under spanskesyken i 1918. Da er det ikke nok å gi et godt helsetilbud til folk i Norge. For å beskytte oss selv, må vi beskytte hele verden. Vi kan velge internasjonal solidaritet og samarbeid eller vi kan velge nasjonalistisk isolering.

Over hele verden øker styrken i kravet om en mer rettferdig fordeling av medisinske ressurser. Den pågående pandemien har vist hvor urettferdig vaksiner fordeles. Rike land bruker sin økonomiske tyngde til å ta for seg av produksjonen. Store medisinske selskaper beskyttes mot konkurranse og en mer rettferdig fordeling som vil gå ut over utbytte deres.

På åpningsdagen av World Health Assembly sa erkebiskopen av Canterbury Justin Welby sammen med presidenten av det Internasjonale Røde Kors Peter Maurer, at verdens ledere må velge mellom en nasjonalistisk vaksinefordeling og menneskelig solidaritet.

En lang rekke ledere av ulike trossamfunn og trosretninger, og humanitære ledere signerte allerede 24. mai en felles erklæring der en rettferdig fordeling av vaksiner blir beskrevet som et humanitært imperativ.

Metodistkirken i Norge stiller seg helt og fullt ut bak kravet om en rettferdig fordeling. Vi oppfordrer våre politikere til å presse fabrikanter til bredere fordeling og å åpne patentene for produksjon i flere land.

Du kan lese mer om saken her fra World Methodist Council.

 

Lignende artikler
Er det mulig å være både kristen og humanist? For noen er det en selvmotsigelse. For meg er det en selvfølge, sier Knut Refsdal, tilsynsprest i Metodistkirken i en kronikk i avisen Vårt Land. Les mer
Det er lagt ut en oppdatert smittevernveileder for menighetene. Les mer
Biskop Alsted skrev en artikkel til siste utgave av Brobyggeren, der kun deler av teksten kom på trykk. Les hele artikkelen om kirkens muligheter og utfordringer her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone