En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistkirken starter månedlige webinarer som er åpne for alle

Metodistkirken starter månedlige webinarer som er åpne for alle

01.09.2021
Metodistkirken starter månedlige webinarer som er åpne for alle

Denne høsten starter Metodistkirken med månedlige webinarer som er åpne for alle. Webinarene vil ta for seg ulike temaer som vi tror interesserer mange.

 

21. september kl 09.00: «Ikke selvsagt at kristendommen ble som den ble» v/ John Kaufman

Hvorfor ble kristendommens lære som den ble? Kunne den blitt annerledes? Hvis svaret er nei, betyr det at Gud ikke handler i kirken eller i historien? I dette webinaret har vi med oss førsteamanuensis John Kaufman fra MF vitenskapelig høyskole. Han tar utgangspunkt i disse spørsmålene og kommer inn på de klassiske dogmene, Bibelens plass i kirken og argumentasjonen om at kirken alltid har ment.

19. oktober kl 09.00: «Metodismens første tid – tilgjengelige ressurser og samspill med samfunnet» v/ Inger Furseth (nøyaktig ordlyd kan bli endret)

Inger Furseth, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, har skrevet en doktoravhandling der hun sammenligner Lofthusbevegelsen, Haugebevegelsen, Thranebevegelsen, metodismen og arbeiderbevegelsen fram til 1905. Hun ser på de ressursene en organisasjon har til disposisjon og på samspillet mellom organisasjonen og samfunnet. Hennes analyse av metodismens første tid er en ny vinkling, som ikke bare er interessant for en analyse av den første tiden, men også for i dag.

16. november kl 09.00: «Guds eksistens og Jesu oppstandelse. En kristen filosofi» v/ Ralph Vaags

Kristen filosofi er kjent fra historien. Men hvordan kan den utvikles i dag? Hvilke prinsipper må legges til grunn for å sikre at dette blir genuin filosofi, og ikke religiøse luftige spekulasjoner? Ralph Vaags er filosof og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og mener at det kan skapes en omfattende kristen filosofi - en filosofi som gjør hele det kristne trosinnholdet til gjenstand for filosofisk refleksjon, inkludert oppstandelsestroen.

14. desember kl 09.00: «Kirkens samtaler med barn og unge» v/ Turid Skorpe Lannem og Einar Eidsaa Edland

Er samtaler med barn og unge under 18 år sjelesorg? Gjelder taushetsplikten også for samtaler med barn? Hvordan skal kirkelige ansatte avveie taushetsplikten mot meldeplikt til barnevernet og avvergeplikten mot alvorlige forbrytelser? Hvordan ta barn og unge på alvor når de henvender seg med en betroelse? Hva gjør vi med det vi ser og overhører når vi er sammen med barn og ungdom? Turid Skorpe Lannem og Einar Eidsaa Edland er rådgivere ved Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

 

Webinarene vil foregå på Zoom, varer i 1 time og 15 minutter og lenker blir lagt ut på kirkens nettside og Facebookside i forkant.

Lignende artikler
Kirke i en ny tid
2019-02-19
Nye tanker om å være kirke i vår tid. Les mer
Det ble avholdt et meget spennende seminar om kristendommens første århundrer i dag tirsdag 21. november. Du kan se det her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone