En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Prest Olav Pärnamets tildelt Metodistkirkens fredspris for 2021

Prest Olav Pärnamets tildelt Metodistkirkens fredspris for 2021

09.09.2021
Den estiske metodistpresten deler prisen med avdøde biskop Yambasu.
Prest Olav Pärnamets tildelt Metodistkirkens fredspris for 2021Prest Olav Pärnamets fra Estland.

I en uttalelse fra World Methodist Council sier de at Olav Pärnamets bidrag til verdensfreden startet i hans hjemland i siste del av det forrige århundret. Det lille baltiske landet Estland fikk oppleve mindre enn et kvart århundre som en fri nasjon. Det var i denne tiden Metodistkirken kom til landet, slo røtter og vokste.

Pärnamets ble født i 1937 og tilbrakte oppveksten og størstedelen av sin pastorale tjeneste, under diktaturet i Sovjetunionen. I en tid der myndighetene undertrykket til og med de som bare deltok på religiøse aktiviteter, tjenestegjorde han som prest og tilsynsprest i Metodistkirken. Religiøse samlinger, teologiske studier og evangelisering ble motarbeidet med strenge straffer. På tross av dette reiste Pärnamets verden rundt for å vitne om trofastheten til det folket som kalte seg metodister i Estland.

En av Pärnamets største styrker, er hans kreativitet. Med lite eller ingen penger og under overvåkning, ledet han med tro kirken. Han hadde en unik evne til å bringe sammen mennesker fra ulike kulturer, nasjoner og bakgrunner, noe den vitale metodistkirken i Estland viser.

I nominasjonen står det at Pärnamets alltid støttet seg til Guds nåde i vanskelige situasjoner. Som barn holdt han fast i gudstroen. I verneplikten nektet han å gi slipp på sin Bibel. Guds nåde bar han gjennom nød og fattigdom. Hans handlinger som barn, ungdomsmedarbeider, diakon, prest, tilsynsprest og økumenisk kirkeleder vitner om et livslangt arbeid for fred.

Hans visjon for et misjonssenter i Baltikum ble en realitet gjennom gavmildheten fra mennesker han dannet bånd med over hele verden. I dag er det et Baltisk teologisk seminar her som utdanner ordinerte til hele Europa. Over 90% av dagens ordinerte i Estland er utdannet der.

Pärnamets ble pensjonist i 2014, men er fortsatt i aktiv tjeneste.

Fredsprisen er den høyeste æren som kan gis av World Methodist Council, sier biskop Abrahams. Kriteriene for fredsprisen er mot, kreativitet og konsistent over tid i ens tjeneste for fred, rettferdighet og forsoning. Blant de tidligere mottakere er president Jimmy Carter, Anwar Sadat, Nelson Mandela, Boris Trajkovsky, fader Elias Chacour, The Community of St. Egidio (i Roma) og bestemødrene på Plaza De Mayo (i Argentina).

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone