En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Brunstad Christian Church tatt opp i Norges Kristne Råd som medlem

Brunstad Christian Church tatt opp i Norges Kristne Råd som medlem

15.09.2021
Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem.
Brunstad Christian Church tatt opp i Norges Kristne Råd som medlemBiskop Christian Alsted fremlegger Metodistkirken sitt syn på søknaden fra Brunstad Christian Church.

Det ble en lang og til tider komplisert saksbehandling om prosedyrer og saksinnhold i dagens rådsmøte i Norges Kristne Råd. Det var søknaden om medlemsskap fra Brunstad Christian Church (BCC), tidligere kjent som Smiths venner, som stod på dagsorden.

I høringsrunden var Metodistkirken positive til prosessen der BCC har åpnet seg mer mot det kristne fellesskapet. Samtidig mente vi at det var behov for at prosessen fikk mer tid, før BCC gikk fra observatørstatus til fullt medlem.

I en avstemning om en skulle realitetsbehandle søknaden, ble det et knapt flertall av 23 mot 20 som ønsket å realitetsbehandle saken nå.

I den endelige avstemningen var det 21 som stemte for medlemsskapet, 19 som stemte mot og to som stemte blankt. Siden det kun var krav om simpelt flertall, ble medlemsskapet innvilget.

I en kommentar til Brobyggeren sier biskop Christian Alsted at vi ønsket å gi den prosessen som BCC og fellesskapet i NKR er i gang med mer tid. Nå er imidlertid BCC medlemmer, og det gir en ny situasjon.

- Vi vil respektere den beslutningen som rådsmøtet har gjort. Vi hadde gjerne sett at vi hadde ventet en stund, og at BCC fortsatte i en observatørstatus. Men nå er de medlemmer og vi ønsker dem velkommen i fellessskapet.

Vi vil ta vårt ansvar for å bygge gode og respektfulle relasjoner med BCC i tiden som kommer. Vi har allerede avtalt et møte mellom våre to kirkeledelser i oktober, så dette er vi allerede i gang med. I denne prosessen vil vi søke å få svar på de spørsmålene som vi har til BCC.

Det har vært en positiv prosess i BCC med en større grad av åpenhet og tilnærming til andre kristne kirker. Det er jo deres ønske om medlemsskap et tydelig tegn på. Jeg håper og forventer at denne utviklingen fortsetter, avslutter Alsted.

 

 

Lignende artikler
Kirke i en ny tid
2019-02-19
Nye tanker om å være kirke i vår tid. Les mer
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Tro som bærer:
2022-04-06

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone