En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Norges Kristne Råd med krav om rettferdig vaksinefordeling

Norges Kristne Råd med krav om rettferdig vaksinefordeling

17.09.2021
På rådsmøtet vedtok NKR en uttalelse om global vaksinefordeling som harmonerer godt med Metodistkirkens.
Norges Kristne Råd med krav om rettferdig vaksinefordelingMetodistkirkens globale respons på Covid-19

 

Metodistkirken har vært tydelig i behovet for en radikal endring i hvordan vaksiner produseres og formidles i verden. Tilsynsprest Ingull Grefslie, som også sitter i styret i Norges Kristne Råd, tok denne uttalelsen til rådet og foreslo at rådet fremmet dette som en felles erklæring fra rådsmøtet. Dette fikk hun full tilslutning til, og på rådsmøtet denne uken ble uttalelsen vedtatt. Du finner hele uttalelsen nederst i artikkelen.

Brobyggeren spurte Grefslie om hun var fornøyd med mottakelsen og oppfølgingen.

- Ja, jeg er godt fornøyd med både mottakelsen i rådet og responsen i rådsmøtet. Om vi skal få oppmerksomhet og kraft i dette, er det viktig at vi bygger en så bred base som mulig, for dette er en globalt viktig sak.

Biskop Christian Alsted var godt fornøyd med vedtaket. Han kunne også fortelle at den internasjonale Metodistkirken nå har lagt sin tyngde i saken og definert den som en “missional priority.”

Vi spurte Alsted, som er leder av rådet "Connectional Table", om hva det betyr:

- Det betyr at det er et behov som har vokst frem i verden, og som kaller på kirkens oppmerksomhet og handling i en global målestokk. Det gjelder både på styrenivå, og på grasrotnivå over alt. Dermed er det også en oppfordring til alle årskonferanser og lokale økumeniske sammenhenger til å legge press på sine regjeringer. Målet er at verdens regjeringer tar ansvar for å dele og skape en rettferdig fordeling av vaksiner.

Det er en alvorlig sak at det er land i Afrika, som Sierra Leone, der mindre enn 1% av befolkningen er vaksinert mot Covid-19.

En slik skjevfordeling fastholder og forsterker urettferdigheten som rammer de fattige. De rike landene står som vinnere nok en gang.

Pave Frans har sagt at dette er et spørsmål om kristen kjærlighet og disippelskap å la seg vaksinere. Jeg anser både det å la seg vaksinere og dele vaksinedoser globalt som et spørsmål om kristen kjærlighet og disippelskap. Dette er svært alvorlig, og disse uttalelsene harmonerer godt med Metodistkirkens holdning, avslutter Alsted.

 

Uttalelse fra rådsmøtet i Norges Kristne Råd:

 

Rettferdig vaksinefordeling

Norges Kristne Råd har tidligere gått ut og bedt Norge være ledende i arbeidet med å sikre en rettferdig global fordeling av vaksiner Som kirke har vi oppfordret våre medlemmer til å gi støtte til organisasjoner for å dempe pandemiens konsekvenser og å løfte det inn i forbønnen Over hele verden øker styrken i kravet om en mer rettferdig fordeling av medisinske ressurser. Den pågående pandemien har vist hvor urettferdig vaksiner fordeles. Rike land bruker sin økonomiske tyngde til å ta for seg av produksjonen. Store medisinske selskaper beskyttes mot konkurranse og en mer rettferdig fordeling som vil gå ut over utbyttet deres.

Verktøyet for rettferdig fordeling finnes, men om verden består denne prøven på vilje til rettferdighet gjenstår å se. Vi har sett at det er de rike og velfungerende landene som både får vaksinen først og som har et system for å vaksinere effektivt. Derfor er det viktig at en rettferdig fordeling av vaksinene settes på dagsorden verden over.

Norges Kristne Råd ser med dyp uro på det økende gapet mellom fattige og rike land i fordelingen av covid-19-vaksiner. Dette truer menneskeverdet, forlenger pandemien og forsterker underliggende kriser knyttet til fattigdom og ulikhet. Kirkenes oppdrag er å verne om menneskeverdet, og vi kan ikke tie når vi ser at dette trues. Vi regner det som vår moralske plikt å løfte fram de fattigste og mest sårbares situasjon under pandemien og å oppfordre våre myndigheter til å bidra til at fattige land får støtte i denne globale krisen.
Norge er i posisjon til å ta en ledende rolle i et internasjonalt samarbeid, og vi oppfordrer våre politikere til å bruke denne rollen til å presse på for rettferdig fordeling. Vi ber også Norge om å benytte sin rolle i Verdens handelsorganisasjon til å legge press på alle involverte for å få til en enighet om deling av kunnskap og teknologi, slik at produksjonsvolumet øker, og prisene kan reduseres.

På åpningsdagen av World Health Assembly sa erkebiskopen av Canterbury Justin Welby sammen med presidenten av det Internasjonale Røde Kors Peter Maurer, at verdens ledere må velge mellom en nasjonalistisk vaksinefordeling og menneskelig solidaritet. En lang rekke ledere av ulike trossamfunn og trosretninger, og humanitære ledere signerte allerede 24. mai en felles erklæring der en rettferdig fordeling av vaksiner blir beskrevet som et humanitært imperativ.

Norges Kristne Råd stiller seg helt og fullt ut bak kravet om en rettferdig fordeling. Vi oppfordrer våre politikere til å presse fabrikanter til bredere fordeling og å åpne patentene for produksjon i flere land.

 

Lignende artikler
Kirke i en ny tid
2019-02-19
Nye tanker om å være kirke i vår tid. Les mer
Bistands- og misjonsorganisasjoner i metodistkirkene i Europa var før helgen samlet i Oslo. Der vedtok de en viktig uttalelse. Les mer
Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone