En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Et opprop for en rettferdig fordeling av vaksiner

Et opprop for en rettferdig fordeling av vaksiner

23.09.2021
Bistands- og misjonsorganisasjoner i metodistkirkene i Europa var før helgen samlet i Oslo. Der vedtok de en viktig uttalelse.
Et opprop for en rettferdig fordeling av vaksinerRepresentanter og ledere for bistands- og misjonsorganisasjoner i metodistkirkene i Europa var før helgen samlet i Oslo.

 

Til Brobyggeren sier misjonssekretær Øyvind Aske at en rettferdig fordeling av vaksiner mot Covid-19 må settes på dagsorden nå. Den nåværende praksisen øker gapet mellom fattige og rike land. Det er på høy tid, ja tiden har gått ut for lengst, at vi må tåle å se denne blodige urettferdigheten at mens vi her i Norge har full vaksinasjonsdekning på over 82% av befolkningen, så er dekningsprosenten i Liberia på 3 %, i Sierra Leone 0,5% og 14% i Zimbabwe. Denne urettferdige vaksinefordelingen forlenger pandemien og øker risikoen for ytterligere mutasjoner og forsterker den internasjonale krisen.

Her kan du lese en oversatt versjon:

 

Et opprop for en rettferdig fordeling av vaksiner

19. september 2021

Som medlemmer av European Comission on Mission* (ECOM), står vi solidarisk sammen i et opprop for en rettferdig fordeling av vaksiner mot Covid-19 i verden. Vi representerer og leder misjonsråd og bistandsorganisasjoner i Europa. Vårt eneste fokus er å bistå, lære av og støtte våre partnere som er kirker, organisasjoner og enkeltpersoner som lever og arbeider i de samfunn som er sterkest påvirket av fattigdom i land med lave inntekter over hele verden. Vi er helt overbevist om at det er avgjørende at regjeringer, medisinske produsenter og lokale og globale helsemyndigheter nå tar konkrete steg for en rettferdig fordeling og gir global tilgang til vaksinasjoner mot Covid-19 og ressursene for å oppbevare og fordele dem.

Det er av avgjørende betydning at de rikeste landene slutter med å kjøpe opp store lagre for seg selv, og begrenser tilgangen for resten av verden. Det har vært gitt lovnader fra rike land, noe som er en god start. Det er likevel så mye mer som vi kan gjøre og gi, for å fordele helt essensielle resurser i verden. Vi må fjerne forsinkelser og hindringer som begrenser fordelingen i fattige land. Vi er fortsatt i en pandemi, og vi må lære oss å leve med dette viruset i en global sammenheng. En rettferdig fordeling må starte omgående for å beskytte liv i alle verdens nasjoner.

Denne forpliktelsen for en rettferdig fordeling av ressurser er nødvendig og relevant, ikke kun for dette øyeblikket, men for alle kriser for helse og økonomi. Alt for ofte ser vi at de fattigste blir stående bakerst i køen ved globale helsekriser. En avslutning på denne urettferdigheten er for lengst på overtid. Mens vi forsøker å manøvrere denne pandemien i dagene og årene som kommer, gir det oss en mulighet til å finne en ny og rettferdig vei fremover.

Vi oppfordrer alle kirker og trosfellesskap, bidragsytere og venner av våre organisasjoner til å hjelpe til med å spre faktisk og vitenskapelig informasjon om pandemien. Vi må sammen gjøre vår del for å motvirke den skadelige virkningen som feilinformasjon og skepsis mot vaksinen gir. Vi kan ikke bare motta den gaven som vaksinen er, vi må hjelpe til med å bygge tillitt til den. Vi må sikre at alle av våre neste, verden rundt, får tilgang til vaksinen.

Vi krever en rettferdig fordeling av vaksiner nå, og at alle mennesker, ledere og organisasjoner gjør sin del for å sikre at tilgangen blir en realitet i hele verden.

 

* The European Comission on Mission (ECOM) er et fellesskap for ledere og representanter for misjonsråd, misjonsavdelinger, bistandsgrupper og lignende i metodistkirkene i Europa. I tillegg er det representanter fra the General Board of Global Ministries (GBGM). ECOM er et råd innenfor the European Methodist Council (EMC), og rapporterer til EMC årlig.

 

Oversatt av Karl Anders Ellingsen. Du kan lese originalteksten her.

 

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone