En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Takk for innsatsen!

Takk for innsatsen!

05.10.2021
Takk for innsatsen!

 

Da regjeringen 24. september varslet at vi dagen etter skulle gå over til «normal hverdag med økt beredskap» i forhold til Covid-19, betød det at vi igjen kunne åpne våre kirker for normal aktivitet. Borte var plutselig avstandsregler og antallsbegrensninger. Smittevernveilederen som har vært oppdatert en rekke ganger, kunne nå legges bort.  

Vi ønsker å takke alle frivillige og ansatte i våre menigheter for den innsatsen som er blitt gjort i forhold til smittevern for å kunne holde kirkene åpne. Vi vet at det til tider har vært både frustrerende og krevende, og at man har måttet strekke seg langt for å få det til. Ressursgruppen for koronatiltak i Metodistkirken i Norge har fulgt situasjonen nøye hele tiden og utarbeidet et stort antall nye veiledere. Vi vil takke HR-rådgiver Vidar Bjerkseth og tidligere daglig leder ved hovedkontoret Johanna Lundereng for god koordinering av dette arbeidet.

Nå gleder vi oss over en mer normal hverdag etter at samfunnet er gjenåpnet, og til igjen å kunne invitere til fullsatte kirker. Selv om smittevernveilederen legges bort, vil vi likevel oppfordre til å opprettholde noen gode smitteverntiltak. Pandemien er ikke over, og folk vil fortsatt bli syke. Derfor støtter vi regjeringens henstilling til at de som har luftveissymptomer, blir hjemme, og at alle vaksinerer seg. I tillegg bør håndsprit fortsatt være tilgjengelig i våre kirker. Kanskje skal vi også være litt avventende med å håndhilse på alle når vi kommer til kirken. Vi må også vise respekt for de som ønsker et høyere beskyttelsesnivå for seg selv, og derfor vil fortsette å holde avstand eller også benytte munnbind.

Christian Alsted, biskop
Ingull Grefslie og Knut Refsdal, tilsynsprester
Audun Westad, konferanselekleder

 

Lignende artikler
Angrepet i Oslo
2022-06-25
Metodistkirkens ledelse har sendt ut følgende kommentar om hendelsene i Oslo i natt: Les mer
Det har kommet nye regler for hvordan vi kan samles i kirkene våre. Les mer
Det er lagt ut en oppdatert smittevernveileder for menighetene. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone