En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Marker klimatoppmøtet i gudstjenesten!

- Marker klimatoppmøtet i gudstjenesten!

29.10.2021
31. oktober-12. november samles verdens ledere til et nytt Klimatoppmøte i Glasgow i Skottland. I likhet med andre kirker i Norge og resten av verden, oppfordrer vi menigheter i Metodistkirken til å markere dette i gudstjenesten 31. oktober.
- Marker klimatoppmøtet i gudstjenesten!

 

Norges Kristne Råd skriver: «Når delegater og verdens ledere samles, trengs det forbønn for gode løsninger som skaper klimarettferdighet (…) Vi vil be om at de velger handlinger framfor prat, og fremmer liv og ikke fortsatt ødeleggelse».

Under finner du noen forslag til markering i gudstjenesten fra kirkens ledelse. Du kan også laste det ned som word-dokument her.

 

 

Søndag 31. oktober 2021

Gudstjenestemateriell

 

 

Sanger/salmer

«Opp alle ting som Gud har gjort» (Metodistkirkens Salmebok: 47).

«Syng for Herren, sol og måne» (Norsk Salmebok/Den norske kirke: 297).

«Store Gud, vi lover deg» (Norsk Salmebok/Den norske kirke: 299).

 

Hilsningsord

  L:       Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til.

  M:      For han har grunnlagt jorden på havet, reist den over strømmene i dypet. (Sal 24:1-2)

 

Inngangsbønn

  L:       For jorden, havet og himmelen, i harmoni og fargeprakt,

  M:      takker vi deg, Gud.

  L:       For det evige som strømmer gjennom den materielle verden,

  M:      takker vi deg, Gud.

  L:       For din herlighet som stråler inn i tiden,

  M:      takker vi deg, Gud.

  L:       For naturens undre, for flokkene av dyr, spirende planter, syngende fugler, og byenes mektige kraft,

  M:      takker vi deg, Gud.

  L:       For Ham som du sendte for å gjenreise våre liv da vi hadde falt bort fra godheten i det som var skapt,

  M:      takker vi deg, Gud.

  L:       For freden ved din Ånd som gjør opprørte vann stille,

  M:      takker vi deg, Gud.

  L:       For æren du viser oss ved livet som stiger opp i evighetens tidevann,

  M:      takker vi deg, Gud.

  L:       For at du gir oss plass og rom, som stjerner i sine baner, omgitt av din kjærlighet,

  M:      takker vi deg, Gud. Amen.

 

Trosbekjennelse

  L:       La oss bekjenne vår tro.

  A:      Vi tror på

  L:       én Gud, én kilde til alt liv, én grunnvoll for hele jorden med alt det skapte.

  A:      Vi erkjenner

  L:       at livet på jorden er godt, at alle skapninger har ubetinget verdi, at naturen og mennesker lever i partnerskap.

  A:      Vi tror

  L:       på Kristus som har gitt oss som er skapt i Guds bilde å arbeide med omsorg for jorden, å søke å forstå dens mysterier, å samarbeide til beste for jordens barn.

  A:      Vi tror

  L:       på Guds Ånd som vil lede oss til nærhet med jordens liv, til en forsakende og uselvisk livsstil der jorden og dens arv forvaltes i fred, og der livet for alle dens skapninger leves i rettferdig fordeling. Slik må det være. Amen. (India)

 

Forbønn

Vi ber for din verden, Gud, vår skaper og opprettholder – for alt som klimakrisen truer med å ødelegge og for alle som rammes av klimaendringene. Vern om naturen og det myldrende artsmangfoldet. Vern om oss mennesker og alle våre medskapninger. Kom med fred til alle som tynges av klimaangst og sorg over ødeleggelsene vi har bidratt til.

Vi ber om at alle med lederansvar må ta miljøkrisen på alvor og gjøre sitt beste for å ta vare på skaperverket. Vi ber spesielt for utsendingene til klimatoppmøtet, om visdom og handlekraft og godt samarbeid. Vis oss alle vårt ansvar og utrust oss til å bære det sammen.

Gud, vi kjenner ditt skaperverk sukke under vekten av vårt jag etter vind. Se i nåde til oss og hjelp oss å vende om, selv når endringene koster. Sammen med resten av skaperverket lengter vi etter liv og helse for jorda vår. Styrk oss i kampen og håpet. Amen.

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Takk for innsatsen!
2021-10-05
Et av våre mest sentrale styringsdokument er "Metodistkirken mot 2030". Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone