En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nyttårshilsen fra Audun Westad, leder av Hovedstyret

Nyttårshilsen fra Audun Westad, leder av Hovedstyret

Skrevet av: Audun Westad
30.12.2021
Et annerledes år
Nyttårshilsen fra Audun Westad, leder av Hovedstyret

I det vi står ved enden av 2021 og begynnelsen av 2022 kan vi se tilbake på nok et år som kan betegnes som et annerledes år, slik vi også kunne for et år siden.

Det kan virke som at «annerledes har blitt den nye normalen». Vi har lagt bak oss et år som fortsatt er sterkt preget av COVID-19-pandemien, retningslinjer, lock-downs og sosial distansering, men også et år med fremtidshåp: Håpet om at vi snart skal være forbi dette som er så annerledes, men som er blitt så kjent for oss. For selv om det er mye usikkerhet, så lærer vi å tilpasse oss denne også på et vis.

I mitt daglige virke har vi vært gjennom mange ekstraordinære faser, som en kollega liker å kalle dem. Det kan virke som den ene ekstraordinære fasen avløser den forrige uten at vi helt får til å komme inn i det normale. Det later ikke til å være noen ordinære faser. Nye ledere kommer og gamle går. Omstruktureringer og omorganiseringer avløser hverandre, og noen ganger overlapper de også hverandre. Store, uventede saker kommer inn fra sidelinjen og stjeler alt av fokus og energi, for bare å forsvinne igjen like fort som de kom.

Mye av det samme kan en også si om livet utenom jobb. Det har vært lock-downs og ulovlig å ha mer enn to gjester innendørs, gitt at en da kan holde en eller to meter avstand. Retningslinjene myknes opp og fritidsaktiviteter får lov å starte opp igjen, for så å bli låst i nye restriksjoner. De planer vi la som stadig måtte flyttes har preget oss alle. Især går tankene mine til alle konfirmantene og deres familier som måtte flytte en og to og kanskje tre ganger for å få gjennomført festen sin. Det er mange som har møtt mange skuffelser gjennom det siste året.

Gjennom alt dette ekstraordinære som hver og en av oss opplever på jobb, på hjemmebane, i kirken og hvor det måtte være, så deler vi også en trygghet. Denne tryggheten viser seg lik, uavhengig av hva vi måtte stå i. Tryggheten ligger i budskapet gjeterne fikk på Betlehems marker for et par tusen år siden:

 

Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Luk 2, 9-14

 

I alt som er annerledes og ekstraordinært så er budskapet om Jesu fødsel på jorden det samme. I alt som er ukjent så kjenner vi budskapet om Guds kjærlighet til alle mennesker. I alt som er så foranderlig er Guds kjærlighet til oss alle den samme.

Og det er med denne visshet og trygghet vi nå står klare for å si adjø til 2021 og velkommen til 2022; Hva enn som måtte komme av ekstraordinær og annerledes karakter, så er budskapet vi tror på det samme.

Så avslutningsvis vil jeg få takke dere alle for innsatsen dere har lagt ned det siste året, både i og utenfor kirkens fysiske rom. Jeg ser frem til et fortsatt samarbeid og står forventningsfull klar for hva vi sammen kan gjøre ut av 2022.

Med ønske om et godt nytt år til dere alle!

-Audun

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone