En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Sommerfesten avlyst

Sommerfesten avlyst

25.04.2022
På grunn av svært få påmeldte, vedtok rådet for nasjonalt arbeid (MNA) denne helgen å avlyse Sommerfesten 2022. Nå begynner en nytenkning for å finne fremtidens Sommerfest.
Sommerfesten avlystSommerfesten skulle vært avholdt på Fredtun i Stavern.

 

Til Brobyggeren forteller Steinar Hjerpseth, lederen av Sommerfestens hovedkomité, at det var en vanskelig, men riktig, avgjørelse:

- MNA har dessverre måttet ta den vanskelige avgjørelsen at Sommerfesten 2022 blir avlyst. Hovedkomitéen for Sommerfesten kom til at vår innstilling til MNA måtte bli en avlysning. Vi opplever at dette er veldig beklagelig, men samtidig er situasjonen slik at vi ikke kan fortsette med forberedelsene. Årsaken er at antallet påmeldinger er svært lavt. Pr nå er det kun 24 påmeldte totalt, hvorav 7 er ledere og 10 deltakere til leirene. Selv om det helt sikkert er en god del som har tenkt på muligheten av å delta, men ikke meldt seg på enda, så er tallene altfor lave til at vi kan gå videre med planleggingen for inneværende år. På denne tiden av året har vi alltid hatt majoriteten av påmeldte inne. Selv om en del ville meldt seg på heretter, så veier dette ikke opp for situasjonen pr i dag. Vi måtte nå ta en beslutning i forhold til bruken av Fredtun, samtidig som det også er mange andre avtaler som skal inngås for et slikt arrangement. Vi tror det er en sammensatt begrunnelse for denne situasjonen. Pandemien har jo gjort at vi ikke har kunnet samles de siste årene, og det bidrar nok til at mange nå prioriterer annerledes. Hele årskull med unge har aldri vært på leir, og de som tidligere deltok har blitt eldre og kommet ut av rytmen. En viktig tanke da vi flyttet til Fredtun var også at det skulle bli lettere å komme innom Sommerfesten. Det har imidlertid også ført med seg at flere velger nettopp det i stedet for å være med alle dagene. Kanskje er tiden moden for å tenke helt nye tanker om hvordan vi kan skape gode møteplasser i åra som kommer. MNA har vedtatt at en utvidet arbeidsgruppe skal jobbe videre med akkurat dette, sier Hjerpseth.

 

Hovedstyrets leder Audun Westad er trygg på at dette var riktig valg, takker alle som har stilt opp for Sommerfesten og ser fremover til neste sommer:

- Først og fremst vil jeg jo si det er trist at vi har kommet til et punkt hvor en slik avgjørelse blir nødvendig å ta. Vi vet det er mange som har jobbet godt og lenge med dette, både i arrangementskomiteen til Sommerfesten, ansatte på Hovedkontoret, i MNA og ikke minst MBU med leirene. Vi skulle jo gjerne sett at det gikk annerledes, men når vi først er her hvor vi er så er det betryggende å vite at vi har tatt en veloverveid og klok beslutning. Jeg har full tiltro til prosessen som leder oss hit og er tror dette var eneste løsning nå.

Innsatsen som er lagt ned så langt er formidabel og det gir meg stor fremtidstro å høre hvordan de ansvarlige snakker om dette nå. Her bøyer vi oss ikke ned og gir opp, men her er det stemning av at vi bretter opp ermene og ser fremover. Det synes jeg er både er inspirerende og energigivende. Det er en flott gjeng, både ansatte og frivillige, som har jobbet med Sommerfesten 2022 og jeg vil rette en stor takk til dem for jobben som her er gjort.

Jeg håper vi alle sees på Sommerfest i 2023 og jeg ser med iver frem til hva den kan fylles med for å gi en ny start for Sommerfesten. Med den gjengen som er i arrangementskomiteen, med god hjelp fra MBU på leirene, så tenker jeg det er god grunn til å begynne å se frem mot sommeren 2023 allerede nå! avslutter Westad.

 

Fremtiden for Sommerfesten

Det er ingen tvil om at Sommerfesten har spilt en viktig rolle i vår kirke og bevegelse. Det kan den også gjøre i fremtiden. Men etter pandemien og de fallende deltakertallene etter flyttingen fra Drotningborg, må vi nok ha en grundig gjennomgang av form, innhold og plassering. Da er det viktig at alle som har lyst til å samles til Sommerfest i fremtiden, bidrar med ideer og innspill på hva den neste festen skal bli. Tiden for å være frempå er nå!

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone