En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Bønn og faste for Syria

Bønn og faste for Syria

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
04.09.2013
Den Katolske kirke oppfordrer til en verdenomspennende bønn- og fastedag for fred i Syria. Norges Kristne Råd støtter oppfordringen.
Bønn og faste for Syria

Til medlemmer og observatører i Norges Kristne Råd


Vi er alle vitner til grusomhetene i Syria. Pave Frans har i den forbindelse oppfordret til en verdensomspennende bønn- og fastedag for Syria. Denne oppfordringen fra paven og Den katolske kirke sender vi herved videre.

I Oslo blir den vanlige kveldsmessen i St. Olav katolske domkirke, Akersveien 5, lørdag 7. september kl 18.00 viet til Syria med blant annet appell og syrisk sang. Alle som har lyst å være med, er hjertelig velkommen.

Vi oppfordrer også menigheter i alle medlemskirker til å be spesielt for Syria på gudstjenesten/i møtet førstkommende lørdag/søndag.

Her er informasjon om arrangementet i St. Olav: www.katolsk.no/nyheter/2013/09/oslo-fredsmesse-for-syria og her er pavens appell i forbindelse med Syria: www.katolsk.no/nyheter/2013/09/paven-annonserer-bonn-og-fastedag-for-syria

Med vennlig hilsen
Norges Kristne Råd
Else-Britt Nilsen, styreleder
Knut Refsdal, generalsekretær

 

Metodistkirken stiller seg selvfølgelig bak denne innvitasjonen. Alle våre menigheter oppfordres til å løfte landet og folket i Syria frem i bønn på gudstjenesten førstkommende søndag.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone