En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Er det plass til postmoderne menigheter i Metodistkirken?

Er det plass til postmoderne menigheter i Metodistkirken?

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
19.09.2013
Pastor Per Bradley har skrevet en spennende masteroppgave om Emerging Churches i forhold til Metodistkirkens strukturer.
Er det plass til postmoderne menigheter i Metodistkirken?Ny masteroppgave

 

Per Bradley skriver om sin masteroppgave:

 

I Metodistkirkens strategiplan er det et uttalt mål at vi i Norge skal plante et antall nye menigheter, men hva slags menigheter skal vi plante?
Skal de likne de vi har i dag - eller gir kirkeordningen vår rom for å tenke helt nytt? Er det plass til postmoderne menigheter i Metodistkirken?Per Bradley

Noen av disse tankene ligger til grunn for oppgaven med tittelen: Er det rom for postmoderne menigheter i Metodistkirken? En analyse av Metodistkirkens strukturer i møte med Emerging Churches.


Det konkrete spørsmålet som prøves besvart er: Hvordan passer Gibbs og Bolgers beskrivelse av Emerging Church med Metodistkirkens strukturer slik de fremkommer i Metodistkirkens lære og kirkeordning?

Primært så er oppgaven en analyse og sammenligning av Gibbs & Bolgers kvalitative studie som beskriver Emerging Churhes og The Book of Discipline of The United Methodist Church. I tillegg så har jeg blant annet brukt Josh Packards doktoravhandling som i større grad tar for seg strukturen til Emerging Churches og ikke minst den aktive motstanden mot institusjonalisering som man finner i bevegelsen.

Emerging Churches og The United Methodist Church er to bevegelser som kan virke svært ulike, og det er da heller ikke vanskelig å peke på forskjellene.
Men på tross av ulikhetene har de svært mye til felles da de begge har en praktisk tilnærming til teologi og strukturer. Gjennom Emerging Churches sine praksiser og Metodistkirkens strukturer kan man finne mye teologi som har mange likhetstrekk - og begge bevegelsene har tatt med seg det de har ansett for god teologi fra andre tradisjoner og kirkesamfunn.

Emerging Churches kjennetegnes av en løs og ustrukturert bevegelse som gjør aktiv motstand mot alle forsøk på institusjonalisering, mens Metodistkirken har en godt definert struktur som regulerer kirkens arbeide og organisasjon. Således skulle man tro at Metodistkirkens struktur satte for trange rammer for postmoderne menigheter som Emerging Churches.

For meg så ble konklusjonen nærmest motsatt - og dermed noe overraskende. Metodistkirkens strukturer er svært tøyelige og fleksible når det kommer til menighetsform, og hvordan den enkelte menighet er organisert. Slik sett har Metodistkirken en veldig praktisk tilnærming til hvordan den enkelte menighet organiseres.
For Emerging Churches er derimot ikke struktur og organisasjonsform (eller mangel på dette) et praktisk spørsmål - men et spørsmål om teologi og hvilke bibeltekster som man velger å vektlegge. Slik vil man ved å underlegge seg UMCs strukturer gå imot noe av selve kjernen i sin egen teologi. Sånn sett er Metodistkirken og Emerging Churhces to ulike uttrykk i den universelle kirke, som både speiler den tiden de ble formet i, men som også bringer inn sine egne teologiske særegenheter.

Men alle likhetene som finnes kan kanskje fungere som en inspirasjon og katalysator for Metodistkirken til å gjenoppdage sitt særpreg og gi dem form og uttrykk i en ny tidsalder. Jeg tenker da her særlig på Metodistkirken som en misjonal bevegelse, det sosiale engasjement, den allmenne tjenesten, den forutgående nåden, helliggjørelsen og den allmenne tjenesten i Kristus som elementer man finner paralleller til i Emerging Churches.

Således kan vi kanskje også få ny inspirasjon vil å plante nye menigheter som er alternative i form - men hvor vår teologi er synlig gjennom praksis og handling.
 

Du kan laste ned masteroppgaven her.

 

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Ny utnevning
2015-02-09
Det har kommet en ny utnevning til Bergen og Centralkirken. Les mer
Metodistkirken ønsker ikke flere søndagsåpne butikker. Les mer
I rettsaken mot den tidligere metodistpresten og direktøren av stiftelsen Betanien Bergen denne uken, kom det frem handlinger og tillitsbrudd som har rystet Stiftelsen Betanien Bergen og Metodistkirken i Norge. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone