En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vil du tjene Gud?

Vil du tjene Gud?

19.11.2013
Kjenner du på et kall til å tjene Gud som prest, diakon eller menighetsarbeider? Da er dette for deg.
Vil du tjene Gud?Prestesnipp

Metodistkirken trenger flere medarbeidere, både prester, diakoner og legfolk.

 

Den 7. og 8. mars 2014 vil kirken arrangere en weekend for dem som er interessert i å utforske fremtidsmulighetene for å arbeide innenfor kirken. Arrangementet blir på Hovedkontoret/Betanien her i Akersbakken i Oslo.

 

Vi kommer tilbake med opplysninger og brosjyre etter hvert, men det er viktig at du allerede nå setter av dagene, om dette ser ut til å være noe for deg!

 

Lars-Erik Nordby

 

 

Lignende artikler
Etter et vedtak i årskonferansen i fjor, ber en arbeidsgruppe om respons på prosessen så langt. Les deres høringsnotat her! Les mer
Metodistkirkens teologiske seminar inviterer deg til et intensivkurs i uke 2 i Oslo hvor all undervisning i kurset går over 4 dager. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone