En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Har avdekket underslag

Har avdekket underslag

21.11.2013
Stiftelsen Betanien Bergen har på bakgrunn av varsling og påfølgende intern og ekstern granskning avdekket økonomisk underslag utført av en høyt betrodd medarbeider.
Har avdekket underslagHospitalet Betanien i Fyllingsdalen, Bergen.

I en pressemelding sier Betanien Bergen at vedkommende har erkjent forholdet, og har samarbeidet med stiftelsen for å belyse saken. Stiftelsen har fjernet vedkommende fra sin stilling. Saken er politianmeldt.

Stiftelsen sier videre:

Basert på vår granskning har vi anmeldt et underslag på ca. 14,6 millioner kroner. Stiftelsen har sikret deler av det underslåtte beløpet. Underslaget skal så langt vi har klart å avdekke ha pågått i en periode på om lag syv år. Vi tar forbehold om politiets videre etterforskning av saken. Har avdekket underslag
- Saken er svært alvorlig for Stiftelsen Betanien Bergen, men det er viktig å påpeke at det er stiftelsen som er skadelidende og ikke våre oppdragsgivere, beboere, pasienter eller klienter. All dokumentasjon er overlevert politiet, som vi samarbeider tett med for å belyse alle sider ved saken. Dette er en høyt betrodd medarbeider, som har misbrukt den store tilliten vedkommende har nytt i organisasjonen i en årrekke. For den tidligere ansatte er dette en personlig tragedie, og vi forsøker nå så godt som mulig å ivareta vedkommende, sier Christian Hysing-Dahl, styreleder i Stiftelsen Betanien Bergen.
Stiftelsen Betanien Bergen har orientert sine ansatte og viktigste samarbeidspartnere om saken, og vil i det videre være opptatt av fortsatt å holde fokus på å levere tjenester av høy kvalitet.
Av hensyn til den pågående etterforskningen, er det begrenset hva vi kan kommentere i sakens anledning.
 

Lignende artikler
I rettsaken mot den tidligere metodistpresten og direktøren av stiftelsen Betanien Bergen denne uken, kom det frem handlinger og tillitsbrudd som har rystet Stiftelsen Betanien Bergen og Metodistkirken i Norge. Les mer
Stiftelsen Betanien Bergen har i samarbeid med Stiftelsestilsynet engasjert revisjons- og rådgivningsvirksomheten BDO for å utarbeide en ekstern granskning av underslagssaken på Stiftelsen Betanien. Les mer
Stiftelsen Betanien Bergen skal omorganiseres. Det vedtok styret 10. juni. Den nye organisasjonsstrukturen skal implementeres allerede i 3. kvartal 2014. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone