En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>En forkjemper for rettferdighet og forsoning

En forkjemper for rettferdighet og forsoning

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
06.12.2013
Vi minnes Nelson Mandela. Det frie Sør-Afrikas første president og et levende symbol for en hel verden.
En forkjemper for rettferdighet og forsoningNelson Mandela på besøk i Montreal 19. juni 1990, bare et halvt år etter løslatelsen. Foto: flickr

5. desember 2013 døde Nelson Mandela 95 år gammel. Sør-Afrikas president Jacob Zuma kunngjorde bortgangen. Mandela var den tidligere fangen som ledet sitt land ut av fangeskapet apartheid.

Gjennom sitt liv hadde Nelson Mandela mange kontakter med mennesker og kirker i den mangfoldige metodistbevegelsen.


Mandela fikk sin utdannelse ved en kostskole eiet og drevet av Metodistkirken. Denne skolen utdannet mange fremtidige afrikanske ledere. Den unge Mandela ble veiledet av metodistprester og lærere. Senere formet han også et sterkt vennskap med en metodistprest mens han var fengslet.


Som president i Sør-Afrika samarbeidet han med mange kirkeledere for å forme den nye nasjonen. I godt voksen alder giftet han seg med Graça Machel. Hun er metodist, enke etter den tidligere presidenten i Mozambique og en forkjemper for kvinners og barns rettigheter.


Paret besøkte overraskende biskopsrådet i Metodistkirken i november 2006 under dets møte i Maputo, Mozambique. Biskopsrådets leder, biskop Janice Huie, erklærte at de ble «velsignet» av å ha dem i sin midte. En forkjemper for rettferdighet og forsoningBiskopsrådets daværende leder, biskop Janice Huie, leder Nelson Mandela og Graça Machel inn til biskopsrådet i 2006. Foto: UMNS
- Vi har vært i selskap med helgener, og vi vet det og er takknemlige, sa Huie.


The World Methodist Council anerkjente Mandela som et symbol for frihet, rettferdighet og fred, da han i 2000 ble tildelt Metodistkirkens fredspris.
- Som nasjonal og internasjonal leder har hans navn blitt synonymt med forsoning. Som menneske er han forbausende fri for bitterhet. Hans liv reflekterer de verdiene som Metodistkirkens fredspris er basert på, sa Frances Alguire, biskopsrådets daværende leder.


Mandela ble født 18. juli 1918 i Mvezo, øst i kapprovinsen. Han fikk sin utdannelse ved Healdtown, en kostskole grunnlagt av misjonærer fra Metodistkirken i 1845. Pastor Seth Mokitimi var skoleprest der. Han var en kjent metodistpredikant og lærer som i 1964 ble den første fargede personen som ble valgt som leder av en av de store kirkene i Sør-Afrika. Mokitimi hadde en sterk og viktig innflytelse på Mandela i de viktige skoleårene.


Som en av lederne av en kampanje mot apartheidstyret ble Mandela idømt en livstidsdom i 1963 og sendt til Robben Island. Metodistpresten Peter Storey var fengselsprest og hyrde for Mandela og de andre fangene. Storey var også president for Metodistkirken i Sør-Afrika, og en fortrolig samarbeidspartner med Desmond Tutu i kirkenes kamp mot apartheid.


Løslatt fra fangenskapet 11. februar 1990, ble Mandela valgt som det frie Sør-Afrikas første president i 1994. Han utnevnte Storey til å være med og etablere kommisjonen for sannhet og forsoning. Kommisjonen ble dannet i 1995 og fikk global oppmerksomhet  som en modell for andre lands forsøk på å reparere splittede nasjoner gjennom nasjonal forsoning og tilgivelse.


- Vi visste at vi måtte bygge vår nye nasjon på sannheten, sa Storey i 2005 da han var professor ved Duke. «Uten sannhet, ingen helbredelse. Uten tilgivelse, ingen fremtid», sa Storey.


Etter valget av Mandela, anerkjente ledere i metodistkirken den sentrale rollen kirken måtte spille i skapelsen av et nytt Sør-Afrika. «Den største utfordringen for Metodistkirken blir å forholde seg til og samarbeide med en legitim stat, sa biskop Dandala i et intervju med UMNS i 1998.


Mandela gikk av som president i 1999 etter å ha tjenestegjort ett år. Mandela fortsatte å ha stor innflytelse både globalt og lokalt som pensjonist. 18. juli 2009 ble fødselsdagen til Mandela erklært som den internasjonale Mandela-dagen. Dagen har siden blitt en årlig markering for sosialt arbeid.
Metodistkirken i Sør-Afrika ble stiftet i 1836 av britiske misjonærer. Den ble selvstendig i 1883. 2,5 millioner sørafrikanere har i dag en tilknytning til kirken.


Linda Bloom, UMNS


 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone