En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Undring!

Undring!

Skrevet av: Marit Bjørnevik
23.12.2013
En julebetraktning av Marit Bjørnevik
Undring!Er det ikke ganske forunderlig, dere? Hva det lille guttebarnet Jesus, får oss mennesker til å foreta oss? Foto: Morguefile

Er det ikke ganske forunderlig, dere? Hva det lille guttebarnet Jesus, får oss mennesker til å foreta oss? Vi haster avgårde, handler og smiler, kler oss pent og synger, spiser mat vi ikke rører resten av året, ja, til og med inviterer hjem tanter og onkler, besteforeldre og svigerforeldre som vi knapt har snakket med de siste 11 månedene. Millioner mennesker i alle verdens hjørner har i noen få uker det samme fokus og samme mål for det de holder på med.  Det være noe med denne gutten?

Døperen Johannes forsto. Han forteller ikke bare om en gutt som skulle komme, men at selve himmelriket kommer med dette barnet. «På den tiden stod døperen Johannes fram i Judeas ødemark og forkynte: «Vend om, for himmelriket er nær!»

Kristendommens evangelium må formidles på en kulturrelevant måte, har jeg lært. Menneskene på denne jordkloden vår er faktisk ganske så forskjellige. Alle har sin historie, sin kultur, sin forståelsesramme og språket er et mangfold vi knapt kan fatte. I møte med mennesker fra andre land, opplever jeg stadig språkbarrieren! Ganske irriterende. For ingenting er så viktig i mellommenneskelige forhold, enn nettopp det å bli forstått rett! Vi har vår kulturramme, våre tradisjoner, vår måte å tilbe på, vårt språk, men det kan være nyttig å lytte til andre mennesker, for å ta inn nye impulser og kjenne på vår egen identitet, og ikke bare bli drevet i et spor pga. gammel vane og tradisjon.

«Rydd vei for Herren!» er oppfordringen fra den gamle profeten Jesaja. Vi skal rydde vei slik at Jesus kommer frem til menneskenes hjerter. Kristendommen er en hjertereligion, sies det. Jesus er i stand til å snakke dette språket på en slik måte at det forstås. Han er også i stand til å opptre slik at han oppleves relevant for dem han møter. Problemet kan være oss som er hans disipler. Vi pakker Jesus inn slik at han blir usynlig, og så er det alt det som er rundt, menneskene ser og tar inn over seg. Kanskje de rett og slett ikke forstår språket vårt?

Men det kan være lett å kritisere budbæreren, slik at man selv kan lukke seg for budskapet, som bordkavaleren min på et julebord. «De kristne skaper bare elendighet og krig her i verden», sa han. «Er det Kristus, det kristne budskapet, eller er det oss kristne du egentlig kjemper imot?» var spørsmålet mitt, mens jeg ba en stille bønn om at spørsmålet var nok til å rydde litt vei for Jesus.

«Gjør hans stier rette!» Kan det bety at vår oppgave er å legge forholdene til rette slik at menneskene kan bli opptatt av Kristus mer enn av Kirken? Guds rike er nær, derfor er lengselen etter mening, etter identitet, etter bekreftelse, etter å kjenne sin egen verdi, både gudgitt, global og dyp! Jesus er kommet til alle nasjoner og til alle folkeslag, ja, til alle de rare og umulige menneskesortene som jorda er full av!

Kristus som kaller seg verdens lys er kommet som verdens Frelser. Derfor er min lengsel i adventstiden: at troen på Frelseren som allerede er kommet, skal slå rot i oss og bære gode frukter blant alle mennesker!

En afrikansk venn sa det slik: «Jeg kunne ønske meg mer synlig glede i kirken, mere sang og glede i sangen og mere takk». Snakker vi om kulturforskjeller? Ja, kanskje. Men gleden er universell, og bør komme til uttrykk på en eller annen måte. «En Frelser er oss født!»  Vi har masse grunn til glede.

Mye av det som kalles den «glade julefeiringen» i vår tid og vår kultur, er ikke den gleden som uttrykkes i Bibelen, «Gleden over at Gud bor i oss, en helt som kan frelse», som profeten Sefanja uttrykker det. Denne gleden har krefter i seg til å åpne hender og bøye viljer, slik at kjærlighet og varme spres der hvor kulde, fattigdom og nød hersker. Den sanne gleden utfordrer fordi den aldri kan stenges inne.

Jeg ønsker å tenke stort om det små. Guds ord er levende og smetter inn under huden på oss; gjennom julesanger, julemusikk, på adventskonserter, i juleandakter, ja, til og med fra en liten samtale rundt et julebord. Derfor er det så bra at vi har denne juletiden. Så, syng julesangene og spre forventning og glede om Ham som kommer – til hvert et menneske på jord. Det kan hende at lovsangen i blant stilner hos en av dine medvandrere. Da er det kanskje din sang som skal lyde slik at freden kan fylle hjertet. Eller kanskje har din lovsang stilnet? Jeg håper at du hører en liten tone fra himmelen i adventstiden. Budskapet som lyder i denne helt spesielle tiden er et gledesbudskap, spesielt for den som sliter og har tungt å bære. Du kan hvile i Guds nåde og stole på at han har tro på deg, selv om du i blant ikke helt klarer å tro at Han er der.

Evangeliet er nettopp for dem som ikke strekker til, som er fattige i seg selv og sitter fanget i sitt livs fengsel. Johannes begynte å tvile: Var Jesus virkelig den han hadde trodd – og sagt – at han var? Johannes forventet at Jesus skulle iverksette den dommen han selv hadde forkynt, og at det nå endelig skulle bli et skille mellom rettferdige og urettferdige. Men: «Salig er den som ikke tar anstøt av meg!» svarte Jesus bare, dette forunderlige guttebarnet som ble født i en stall og levde sitt liv for å bringe himmelriket til hvert et menneske på jord.


God adventstid – velsignet julehøytid og alt godt for tiden som kommer til deg.

Marit Bjørnevik
Menighetsprest i Stavanger menighet
 

 

Lignende artikler
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone