En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Hvordan gjør vi folk til disipler?

- Hvordan gjør vi folk til disipler?

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
26.05.2014
Les landslekleder Berit Westad sin tale til Årskonferansen 2014.
- Hvordan gjør vi folk til disipler?


Kjære Årskonferanse-deltager!


God tur til Årskonferansen 2014, jeg gleder med til å treffe deg!


Det er med takknemlighet jeg ser tilbake på de siste 4 årene jeg har fått tjene Gud ved å være en lek leder i kirken, Årskonferansens landslekleder og leder av hovedstyret.- Hvordan gjør vi folk til disipler?Berit Westad
Det har aller mest vært en glede og en ære, men også dager hvor jeg har tenkt, kjære Gud hjelp meg gjennom dette, gi meg mye klokskap, visdom og tålmodighet, men fort deg, jeg trenger det så veldig! Det har vært en styrke å vite at vi som ledere har mange som ber for oss. Jeg vil spesielt takke alle som jeg vet har bedt for meg, og alle de jeg ikke kjenner, men likevel har bedt for lederskapet. Takk for forbønn og omtanke personlig, og for hovedstyret/kirken. Forbønnstjenesten er vesentlig, vi kan knapt forstå betydningen, noen ganger kjennes det bare, når ting legger seg til rette har jeg sendt noen raske sukk til Gud og takket for dere alle. Takk til dere også.

Jeg har denne våren besøkt Kirkemøtet i Den Norske Kirke, Landsmøtet i MBU og Landsmøtet i Kvinneforbundet. Jeg vil dele noen tanker etter disse besøkene.
Jeg har tenkt mye på og bedt om hva og hvordan kirkens oppdrag egentlig er, jeg vil bruke tanker fra United Methodisth Church fra kirkeordningen, www.umc.org til å strukturere det.

 

Kirkens oppdrag

Vi har i hovedstyret og på de senere årskonferanser vært opptatt av UMC s Mission, visjon og oppgave. Følgende klipp er sikkert kjent for dere alle, men klippes her;
¶ 120. The mission of the Church is to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Local churches provide the most significant arena through which disciple-making occurs.                                    
www.umc.org/what-we-believe/section1

Vi har i Norge sluttet oss til krikens globale visjon angående kirkens oppdrag, vår oppgave, det som er det viktigste vi gjør er å vinne og forme nye disipler. Dette har vi hørt mange ganger og det er blitt brukt også i Årskonferansen, « - gjøre disipler som kan forandre verden». Det ligger sentralt i vår strategiplan og i vår målsetting.


Hvordan gjør vi det?

Jeg har noen ganger lurt på om vi helt kan gi et klart svar på hva vi skal/ må/vil gjøre for å gjøre en disippel ut av de som mer eller mindre tilfeldig kommer inn i kirken eller møter oss i ulike sammenhenger, en som virkelig kan forandre verden. Ja selv om de kommer og sier de er klare for å ta imot kirkens budskap, hvordan lager vi/jeg en disippel ut av den personen? Nå er det ikke bare vi som skal gjøre jobben, Gud gjør sin del, men hvordan legger vi det an for å legge det til rette?
 
I engelsk språkdrakt brukes ordet «transform», det bruker vi mest i det norske språket om å transformere f.eks. strøm, og mener å redusere den kraft som er tilgjengelig slik at det passer inn på det nettet som det skal anvendes på, uten å ødelegge noe, men virke på en god måte. Slik skal vi transformere Guds kraft til å passe inn akkurat på den måten og i den styrken mottageren er klar for. Mitt spørsmål blir derfor fremdeles like relevant, vet vi hvordan vi gjør det? Vet jeg hvordan jeg skal gjøre det, eller ennå mer konkret, hvordan gjør jeg det?
 
Den siste setningen har vi ikke alltid vært like flinke til å sitere, den er likevel den mest utfordrende for meg; - det er den lokale menigheten som er den aller viktigste arenaen hvor denne disippel-utviklingen skjer.
Det er ikke noe vi i hovedstyret kan vedta at skal skje, for det er ikke der det skjer, men ute i den lokale menighet, der vi alle er og har vår daglige gang ut og inn i kirken. Hovedstyret kan bare legge til rette for at de lokale menigheten skal kunne gjøre den jobben.


Videre fra kirkeordningen;

Det står at denne tranformasjonen skjer når vi proklamerer evangeliet, oppsøker, ønsker velkommen og la menneskene modne og vokse inn i Guds kropp. Når mennesker ledes til å overgi sitt liv til Gud, døpes med vann og ånd, ledes dem frem til overgivelse og tro. Vi skal dele guds nåde, tilbedelse, sakramenter og leve i åndelig disippelskap sammen med dem. Sammen skal vi sende personer inn i en verden som praktiserer kjærlighet og rettferdighet, medlidenhet og omsorg, arbeider for å utvikle strukturer som er konsistente med evangeliet.
Vi skal ha respekt for alle mennesker, all religiøs tro og forsvare religiøs frihet for alle.
Videre står det at Gud bruker kirken til å frelse personer, helbrede relasjoner, endre sosiale strukturer og spre åndelig hellighet.

Dette er absolutt en oppskrift på å forandre verden, tenker jeg, der dette skjer i dag. Det er likevel muligens litt langt fra en beskrivelse av forholdene i en vanlig norsk metodist-menighet. Vi ser veldig godt poenget med å frelse mennesker og spre hellighet, men det er muligens ikke så sentralt vektlagt hverken i forkynnelse eller livsførsel at Gud vil bruke oss til å helbrede relasjoner eller endre sosiale strukturer.


 « - helbrede relasjoner»

Å helbrede relasjonene handler om en bemerkning jeg hørte her for en tid tilbake. Jeg spurte etter noen og fikk svaret; «Den personen har trukket seg litt tilbake i menigheten for relasjonen, kjemien til presten er ikke så god.» Det kaller til ettertanke hvordan vi bygger og vedlikeholder våre relasjoner i våre menighetssamlinger, både ordinerte og leke. Trenger vi helbredelse av relasjonene selv innenfor menigheten, og må det gjøres før vi kan være vitale, åpne og levende fellesskap som kan lage disipler som kan være med å forvandle verden?  
Hvis jeg skal være helt ærlig, ser jeg at menighetens fokus og de personene som er mer eller mindre løst knyttet til menigheten kan endres når det byttes prest. Det er noen som faller av lasset fordi de var for sterkt bundet til presten og ikke klarte å videreføre entusiasmen når neste prest kom. De har kanskje ikke blitt helt integrert i resten av menigheten. Det kan i like stor grad være aktive, sentrale lekfolk i menigheten som ikke klarer å holde relasjonene gode og sunne seg i mellom eller overfor nye som prøver ut fellesskapet.
Det finnes antagelig i de fleste menigheter menighetsbarn som har tapt troen på grunn av regler og forbud om hva som er syndig eller kristelig livsførsel.
Hva er en åpen, vital kirke i denne sammenheng?  Vital beskrives blant annet med synonymene; aktiv, levende, livlig, livskraftig, opplagt, virksom. Det frister å legge til raus og åpen, er det beskrivelsen eller drømmen?


« - endre sosiale strukturer»

Det var en opprivende og vanskelig diskusjonen for Kirkemøtet i DNK om kirkens ekteskapssyn. De klarte ikke å komme frem til noen konklusjoner.
Når vi har drøftinger, har vi alteret i sentrum når vi samtaler, vi har utgangspunkt i «holy conferencing», og tar gjennom samtalen høyde for å leve med uenighet, ha respekt og toleranse overfor hverandre. Det er en måte å konkretisere Guds nåde og raushet i fellesskapet.
Vårt trosgrunnlag og teologisk metode viser oss Bibelen som vårt trosgrunnlag, det er helt klart og udiskutabelt. Samtidig skal bruke vår fornuft, kunnskap(inkludert vitenskap) og innlevelse sammen med vår tradisjon og sette det inn i vår kontekst.
Da burde vi kunne ta i de vanskelige spørsmålene som til tider støter menneskene bort fra Gud, det er å bygge broer og transformere Guds rike, hans kraft, inn i dagens samfunn.

Det nærliggende å tenke på, samboerskap, seksualliv, ekteskap, livsstil, samlivsformer og ulike legninger osv. under samfunnsstrukturer.
Vi kan kreve politiattest av alle våre tillitsvalgte, protestere mot pornografi, menneskehandel og vold. Det skulle bare mangle, men tør vi gå lenger og ønske alle uansett legning, belastende erfaringer og åpenbare konsekvenser etter et hardt og vanskelig liv velkommen inn i fellesskapet slik de er?
Eller enda mer utfordrende, tør vi slippe løs Guds velsignelse over likekjønnede par, slik de er skapt.
Det ville virkelig være å gå foran i et norsk og internasjonalt kirkelandskap.

Den unge jenta, jeg møtte på MBUs landsmøte, hadde ikke standardsvar på alle mine spørsmål når jeg forsøkte å bli kjent med henne. Hun hadde likevel funnet noe i vår kirke hun kunne finne mening og ro i livet, og for evigheten med. Livet hadde vært svært brokete. Det hadde hun funnet i Metodistkirken, hennes mor var også på vei inn i menigheten. Det er i den lokale menigheten det skjer i dag også. Takk for det.
Jeg tror hele Årskonferansen er med når jeg ønsker dagens unge ledere i MBU Guds velsignelse videre i arbeidet blant barn og unge, sammen med den lokale menigheten.

 

-    å føre dem inn i en konneksjonal kirke -  

Etter MKs landsmøte i Trondheim sto jeg sammen med en kvinne på gata i Trondheim, vi ventet på bussen til flyplassen. Hun hadde for første gang møtt fellesskapet av andre kinner, sett og hørt om internasjonale møteplasser, vært med på å drøfte det norske bidraget til kvinner i andre land og utvikling av fellesskap kvinner imellom i menigheten. Hun utbrøt litt overrasket over seg selv; «Nå kjenner jeg meg mer som metodist og føler meg som en del av hele kirken». Hun hadde vært medlem av en lokal menighet i kort tid.
Det er en velsignelse å oppleve at noen oppdager det globale perspektivet og kunne utvikle følelsen av å høre til i en større sammenheng, kunne påvirke, endre noe stort eller lite i verden. Vi er en konneksjonal kirke her i landet, men vi er en del av et globalt fellesskap.

Det gjør godt å erfare at når det skjer ting her hos oss, har jeg fått støtte erklæringer fra hele verden, både i privat sammenheng og i samfunnskontekst. På samme måte kan jeg være med på å oppleve dimensjon av medfølelse, fellesskap og forpliktelse og forbønn i andre deler av verden. Det siste konkrete eksemplet er gjennom arbeidet i «The General Committe for Status and Role of Women» har et nært samarbeid med en god venn fra Nigeria. Forbindelsen er vanskelig og nettet fungerer sjelden, men vi kan likevel dele bekymringen for de kidnappede jentene i landet hennes. La oss fortsette å be for de kidnappede skolejentene i Nigeria og deres familier.

 

Lekfolket

Avslutningsvis vil jeg minne om at den aller viktigste arenaen for disiplene som er kallet til å forandre verden er og blir i den lokale menigheten. Lekfolket som møter hverandre, snakker sammen, lever midt i det pulserende livet og leder små og store samlinger, koker kaffe eller lager mat. Det er der vi dannes, lever og vokser; i samtalene, bønnefellesskapet, matfellesskapet, omsorgen, ordet og bønnen. Den lokale menigheten er kirkens aller viktigste arena og lekfolket er de viktigste arbeiderne i Guds rike. Det er der nåde og kjærlighet transformeres inn i menneskenes livssituasjoner.


Spørsmål til samtale

  • Hvordan lager min menighet disipler som kan forandre verden?
  • Hvor mye vekt legger vi på å helbrede relasjoner, hva gjør vi da?
  • Er min menigheter vital, åpen og relevant?
  • Er det samfunnskontekster vi kan arbeide for å endre slik at Guds nåde og kjærlighet får større plass?

 

Landslekleder og leder av Hovedstyret

Berit Westad

Lignende artikler
Les hovedstyreleder og landslegleder Audun Westad sin tale til årskonferansen 2020. Les mer
Ny utnevning
2015-02-09
Det har kommet en ny utnevning til Bergen og Centralkirken. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone